Město je nyní před rozhodnutím, jaké si stanoví priority v oblasti bytové politiky, ať se již jedná o byty sociální, pro zdravotně postižené, seniory či jiné sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel.

Chystaná hromadná výstavba bytů a rodinných domů ve Vyšném nebo v Domoradicích by měla zastavit odliv lidí z Českého Krumlova. Ba naopak, vedení města si od toho slibuje nárůst počtu obyvatel. Pořídit si rodinný dům nebo koupit soukromý byt je asi už jedinou možností, protože rozdělování městských bytů je dávnou minulostí.

„Od pořadníků jsme ustoupili už před jedenácti lety, protože byty přestaly být volné ve větším rozsahu. Nyní žádosti o přidělení bytu evidujeme. Ve chvíli, kdy je to možné, vypisujeme výběrové řízení, jehož podmínky stanovuje rada města a zájemci se do něj musí sami přihlásit,“ uvedla Zdeňka Nekovaříková z odboru správy majetku.

O určitou pomoc pak město Český Krumlov žádají lidé, kteří jsou takzvaně bez přístřeší, bezdomovci, občané v dočasné osobní krizi, lidé, kteří po návratu z výkonu trestu nemají kde bydlet a podobné případy. Pro krizové potřeby českokrumlovských občanů je k dispozici Azylový dům pro matky s dětmi. Pokud se do nějaké krizové situace dostanou dospělí lidé bez dětí, může jim město na přechodnou dobu v rámci komunitního plánu nabídnout dva byty. Vedení Českého Krumlova nyní řeší dvě možné společné cesty.

„Jde nám o to, vytvořit podmínky pro privátní investory a poté mít i určité portfolio bytů pro takzvané sociální potřeby,“ dodává místostarostka Jitka Zikmundová. V souvislosti s bydlením pro seniory bude podle místostarostky také nutné zjistit určitý demografický vývoj a potřebnost takového kroku směrem k seniorům. Těm svitla určitá možnost také v soukromém developerovi, který má zájem vystavět ve Vyšném komplex bydlení pro seniory.