„Jednak je třeba, aby město mělo nějakou koncepci plánu rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu Kaplice, jakýsi metodický dokument. Ale je důležitý také při žádání o dotace do sociální oblasti, úspěšnost získat finanční pomoc je pak vyšší,“ řekl včera místostarosta Kaplice Jiří Havelka.

Společnost G–Projekt má komunitní plán vytvořit do konce dubna. „Ale pracovníci městského odboru sociálních věcí a zdravotnictví nečekají, až bude tento plán hotov. S různými sociálními skupinami pracují již teď,“ podotkl.

V Kaplici se společnosti G–projekt zpátky i s odpovědí vrátilo 48 procent rozeslaných dotazníků, ve Velešíně 34 procent. „Čtyřiasedmdesát procent obyvatel Kaplicka je se sociálními službami spokojeno,“ shrnula ředitelka společnosti G–Projekt Martina Kučerová. „Přičemž spokojenější byli muži. Podle ankety obyvatelům Kaplice nejvíc chybí rehabilitační bazén na plavání. Lidem z Kaplicka také vadí nadměrná doprava v obcích, nedostatek sociálních zařízení, nedostupnost sociálních služeb a špatné bydlení. Často zaznívala nespokojenost s mateřskou dovolenou a jejím finančním zajištěním, ovšem s tím nic neuděláme,“ konstatovala Martina Kučerová.

Nedostatečná péče je podle dotazovaných žen věnována osobám zdravotně postiženým, seniorům a jedincům v krizi, podle mužů kromě prvních dvou jmenovaných skupin také dětem a mládeži.