„Už loni se přihlásilo do základní umělecké školy téměř o sto žáků více než v roce předchozím,“ říká její ředitelka Alena Švepešová.

Kolik žáků uměleckou školu navštěvuje?
„Zájem o vzdělávání v ZUŠ neustále stoupá. Každý den je v ní plno! Letos vlastně nezbylo ani jedno místečko volné. V týdnu se tu vystřídá 717 žáků, s nimiž pracuje 43 učitelů. Za dalšími 131 dětmi dojíždějí učitelé do menších vesnic a městeček regionu, a to do Křemže, Chvalšin, Brloha, Kájova a Horní Plané.“

Jaké vzdělávání zuška nabízí?
„Poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém dětem od pěti do 19 let a výjimečně dospělým. Studium je rozděleno do tří stupňů. Přípravná výuka 5-7 letých dětí trvá jeden až dva roky, navazuje I. stupeň, v podstatě sedmiletý, a II. stupeň čtyřletý. Studium pro dospělé je rovněž čtyřleté. Žáci hudebního oboru se musí například pilně a svědomitě denně věnovat svému nástroji, aby uspěli na konci školního roku u postupových zkoušek před komisí. Vysvědčení je dokladem výsledků žákova studia. Tím se ZUŠ podstatně liší od jiných zájmových zařízení.“

Cílem zušky je vychovat z dětí virtuosy a profesionály?
„Nikoliv. To je úkolem navazující střední a vysoké školy ( konzervatoře a akademie múzických umění). Samozřejmě se s radostí a velkou péčí věnujeme dětem s mimořádným talentem, které se chtějí vydat na profesionální dráhu. Naše škola je dobře připraví, aby mohly uspět u přijímacích zkoušek na zmíněné umělecké školy. Naším hlavním cílem je vychovat dobrého amatéra, který se bude moci ve svém dalším životě aktivně těšit a radovat z hudby, tance, malování, poezie, bude rád navštěvovat kulturní akce, vyzná se v uměleckých hodnotách, dokáže si vážit výtvorů druhých. Snažíme se v dětech prohlubovat estetické, etické a lidské cítění.“

Jaké předměty škola vyučuje?
„V hudebním oboru tři základní povinné předměty – hru na nástroj či sólový zpěv, hudební nauku a komorní či orchestrální hru. Mnohé z nástrojů pro první dva až tři roky ve škole zapůjčujeme. Od 3. ročníku se žáci zapojují do smyčcového, dechového nebo tanečního orchestru školy, do komorních souborů, a kdo má hudby stále málo, může být zpěvákem v pěveckých sborech Lentilky, Brumlíci, Medvíďata a Krumbrumchór. Výtvarníci učí kresbě, malbě, grafice a keramice, kašírování, výrobě kostýmů, pracují na celoročních projektech se zážitkovým a poznávacím aspektem. V dramatickém oboru se vyučuje pohybu, přednesu, dramatice, výrobě a vodění loutek, taneční obor nabízí základy lidového , moderního i klasického tance, více se pak zaměřuje na tanec scénický a historický. Dospělí tanečníci se angažují v souboru historických tanců Vendelín.“

Přesné termíny talentových zkoušek najdete na plakátech a internetových stránkách školy.