Český Krumlov bude mít digitální technickou mapu. Tedy mapu, ve které jsou mimo jiné zaneseny také veškeré inženýrské sítě.
Mapa usnadní život jak dodavatelům městských stavebních zakázek, tak i občanům, kteří se rozhodnou postavit si na území města Český Krumlov dům.

O největší část nákladů na pořízení mapy se podělí tři hlavní účastníci projektu: město Český Krumlov, společnost E-ON a společnost Čevak. Každý zaplatí 410 tisíc korun. Zbytek z celkové částky, která činí necelý 1,5 milionu korun, uhradí společnosti Povodí Vltavy, Jihočeský vodárenský svaz, Elsat, Národní památkový ústav a Energo.

„Mapu považujeme za přínos, a proto se také finančně podílíme," sdělil mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha. „Díky tomu jedno místo bude schopné poskytnout veškeré informace z první ruky. Občan tak nebude muset obíhat ostatní správce sítí, aby zjistil kudy pod zemí něco vede," řeklVladimír Vácha.

Podle slov starosty města Český Krumlov Dalibora Cardy se již na digitální technické mapě pracuje. Její zhotovení bude trvat přibližně rok a poté bude k dispozici na stavebním úřadě.

Digitální mapu vytvoří společnost Gefos, která na zakázku podala nejvýhodnější nabídku.

Oproti katastrální mapě najdete v této technické digitální více informací. „Obsahuje polohopis, kde jsou zaměřené skutečné hranice v terénu," přiblížil vedoucí střediska datových a mapových služeb společnosti Gefos Zdeněk Janáček. „Dále obsahuje prvky, které v mapě katastrální nejsou. Například vjezdy do zahrad, různé hranice, povrchy na zemi (typ dlažby, asfalt atd), nadmořské výšky. Součástí mapy je, kudy vedou inženýrské sítě jednotlivých správců. Tedy vodovodní řady, kanalizace, elektrické sítě, sítě mobilních operátorů a podobně," upřesnil.