Čím si vysvětlujete svůj výsledek při čtvrtečních volbách do rady města?

ODS o mé zapojení do řízení města nestála nikdy. Dobře ví, že pro její klientelismus nikdy nebudu mít pochopení. V listopadu mne do rady podpořila jen proto, že jinak by nevznikla koaliční dohoda 16 zastupitelů a bez té by zase nemohla prosadit Ing. Jedličku za starostu. Teď měla možnost mne elegantně odstavit. Bývalí kolegové z KDU-ČSL a Města pro všechny, kteří byli v listopadu ochotni uzavřít koaliční dohodu jen pod podmínkou, že budu jedním z radních, dospěli k názoru, že jsem více přítěží než přínosem a v radě mne nechtějí. To je jejich svaté právo. Jen jsem neočekávalí, že v sobě nemají ani tolik slušnosti, aby mi to předem na rovinu řekli. A nemalou roli sehrála i mistrovská politická taktika (bez ironie, opravdu smekám) vicehejtmana Schinka.

Co se tak zásadního změnilo během dvou měsíců od Vašeho odstoupení z rady města na důvodech, jimiž jste svůj odchod vysvětloval, že jste ve čtvrtek přijal opětovnou kandidaturu?

Přemluvili mne kolegové z kandidátky Krumlov potřebuje změnu. Mé členství v radě považovali za nutnou podmínku již pro vznik radniční koalice v listopadu a navíc argumentovali zklamáním našich voličů z mé rezignace. V březnu nastoupil nový rozumný tajemník městského úřadu, v "malé koalici 4 stran" jsme se dohodli na zlepšení vzájemné komunikace a pohnuly se ledy u strategického plánu. Na základě toho jsem kolegům na opětovnou kandidaturu kývnul. A mimochodem, na můj souhlas se na zastupitelstvu před volbou nikdo nezeptal. Chybička se do řízení schůze vloudí i panu starostovi.

Mnozí pozorovatelé se domnívají, že Vaše rezignace na volené posty ve vedení města jsou unáhlené. Vy si to asi nepřipouštíte?

"Mnozí pozorovatelé" hlavně nemají informace o řadě neveřejných jednání a nemohou proto chápat všechny souvislosti. Jsem zyvklý hledat chyby nejdříve u sebe. V radě jsem měl předem jasně říci: "Pokud toto schválíte, já budu muset okamžitě rezignovat." Absence tohoto upozornění, nikoliv následná rezignace, byla chybou, kterou jsem už dávno otevřeně přiznal. Ale dosud postrádám přiznání bývalých kolegů Vondrouše, Prince a Zikmundové, že udělali chybu, když ignorovali má varování a zcela zbytečně se nechali starostou dotlačit k okamžitému a principiálně nesmyslnému hlasování o tom, zda určité rozhodnutí je zákonné či nezákonné, aniž by k tomu měli odborné podklady a čas na rozmyšlenou a přestože byla k dispozici jiná, nepochybně zákonná řešení. Noc po rezignaci ze zastupitelstva jsem mnoho nenaspal. Čím více jsem ale o věci přemýšlel a uvědomoval si různé detaily, které odrážejí postoj ostatních stran ke mně, tím víc jsem byl přesvědčen, že má rezignace byla správná.

Jak rezignaci vysvětlíte svým voličům, kterých při zisku 4 mandátů volebním seskupením, jehož jste byl lídrem, není až zas tak málo?

V zastupitelstvu člověk něco může prosadit jen se spojenci. Do čtvrtka jsem si myslel, že jich mám minimálně devět, dnes vím, že bych měl maximálně čtyři. Při takovém poklesu podpory je mé působení v zastupitelstvu zbytečné, což se ukázalo i při některých hlasováních. Vysvětlovat by ale měli hlavně jiní:. Město pro všechny a KDU-ČSL, proč se v říjmu tolik oháněli povinností respektovat výsledky voleb a právem volební strany nominovat jejího lídra pokud šlo o vztah k ODS jako politickému konkurentovi a tím nás nutili až donutili akceptovat Ing. Jedličku jako starostu, a proč nerespektují stejný princip pokud jde o právo jejich volebně nejúspěšnějšího spojence, sdružení "Krumlov potřebuje změnu", nominovat lídra do rady města. A ODS by měla vysvětlit, proč najednou akceptuje postup, kdy radní za sdružení Krumlov potřebuje změnu je zvolen na návrh jiné strany, když volbu kandidáta ODS Antonína Prince starostou v roce 1998 na návrh jiných volebních stran považovala až dosud za obrovské příkoří, které na ní tehdy bylo spácháno, což bylo následně důvodem, proč se v Českém Krumlově dalších osm let na radnici na úkor užitečné práce tolik bojovalo a oplácelo.I když jsem se tehdejší události neúčastnil a nebojoval ani neoplácel, na ustavujícím zasedání zastupitelstva jsem uvedl, že válečné sekery z let 1998 až 206 byly zakopány, což potvrdila i ODS. Je ale vidět, že někteří lidé či některé strany bez nich asi žít nedokážou.

Jakou roli v zastupitelstvu teď bude hrát klub Krumlov potřebuje změnu?

To je věcí nového radního Kneifla a zastupitelů Vorla a Hausdorfa. Záleží na tom, zda budou ochotni hrát podle scénáře připraveného výhradně ostatními stranami ve stylu "o nás bez nás". Ve čtvrtek se ukázalo, že minimálně jeden z nich k tomu, i když možná z pouhé politické nezkušenosti, ochoten je. Jsem přesvědčen, že Šárka Miková, která by mne měla nahradit, k tomu ochotná nebude.