I když je historické centrum Českého Krumlova označeno jako pěší zóna, během podstatné části každého dne to tak rozhodně nevypadá.

„Přicházeli jsme k náměstí a první co bylo, že se celá naše skupina musela přilepit na zeď jednoho z domů, abychom se vyhnuli nákladnímu autu,“ prohlásil včera Jaromír Novák za celou skupinu turistů veskrze přijíždějících z Prahy.

Úzké ulice, davy turistů a zásobování obchodů, které s malou přestávkou končí až kolem třinácté hodiny odpolední, komplikují situaci po celou sezonu a někdy i mimo ni.

Po dlouhých odkladech se snad už konečně dočká řešení. Vedení města se rozhodlo k razantnímu kroku, který fyzicky uzavře pěší zónu. „Objem aut, která jezdí do centra za účelem zásobování a dealerství se natolik zvětšil, že pokud chceme naše občany dostat zpět do města, musíme tu pěší zónu doopravdy mít,“ konstatoval včera starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

Nyní se čeká na technickou studii, která by měla vybrat nejvhodnější způsob uzávěry, tedy buď formou závory nebo patníků zajíždějících pod povrch ulice. Své připomínky si k projektu také nyní řeknou i městské komise pro cestovní ruch a podnikání.

Jak včera doplnil velitel strážníků, fyzické uzavření pomůže i jim: „Alespoň nebudeme vázáni věčným hlídáním dopravní situace v centru a městská policie bude tak více vidět i v jiných částech Českého Krumlova.“

Na současnou situaci si stěžují i někteří podnikatelé. „Lidi prochází kolem prodejny a starají se hlavně o to, aby je nepřejelo nějaké auto. Vůbec si nevšimnou toho, že tady také mohou něco koupit,“ je názor jednoho z nich.

A jak to bude se zásobováním? Předběžný návrh vychází z toho, že vjezd bude povolen pouze do desáté hodiny dopolední. Po zbytek dne už budou do centra moci v případě potřeby pouze vozy integrovaného záchranného systému. Definitivní termín uzávěry zatím stanoven není. Podle střízlivých odhadů to ale bude nejdříve za rok.