„Celkové saldo plnění rozpočtu je plus 13,84 milionu korun. Z toho běžný rozpočet je plněn 21,42 miliony, kapitálový má mínus 7,58 milionu, protože v něm zatím nepřibyly dotace, na které čekáme,“ vyjmenoval včera starosta Luboš Jedlička.

Kapitálový rozpočet také počítá i s možnými příjmy za prodej pozemků vedle sídliště Mír. Pokud se pozemky do konce roku prodat z jakéhokoliv důvodu nepodaří, nebo tento záměr zastupitelé neodsouhlasí, nebude prý toto omezení příjmů pro rozpočet zásadním problémem. „Máme připravený takový scénář, abychom se nedostali pod tlak. Město tento prodej nutně nepotřebuje. V případě, že pozemky neprodáme, nebudou se prostě realizovat jiné věci,“ dodal Jedlička.

Finanční rezerva ve výši 14,24 milionu by se nyní mělo rozdělit a přidat na dofinancování vodního zdroje na Slupenci, kašny na náměstí, chystanou opravu povrchu Horní ulice, nebo jako další peníze pro rekonstrukci Základní školy Plešivec a na další akce. Část těchto opatření budou ještě schvalovat příští týden zastupitelé.

Už dnes na možný úbytek příjmů vedení města reaguje a zároveň s tím upravuje i možné budoucí výdaje. „Víme například, že letos určitě nebudeme rekonstruovat most Eduarda Beneše, stejně tak se nestihnou rekonstrukce na sídlištích Špičák a Za nádražím, rekonstrukce inženýrských sítí v Nových Domovech a Nových Dobrkovicích, nebo revitalizace Jižních teras a nadjezd na Špičáku,“ vyjmenoval včera starosta Luboš Jedlička.