Audit o tom, jak Český Krumlov nakládá s památkami ve svém historickém centru a jak se vlastně postupuje s likvidací otáčivého hlediště v zámecké zahradě, zůstane prakticky bez jakéhokoliv podpisu představitelů města.

Podle některých názorů je pro takový krok důvodů několik: „Nemohu se podepsat pod citovaný text, kde stojí: Závazek České republiky odstranit otáčivé hlediště ze zámecké zahrady, zbytek textu navíc není dopsaný. Nemohu hlasovat pro neúplný text, který někdo bude ještě dopisovat,“ odůvodnil svůj přístup například starosta Luboš Jedlička s tím, že takové přijetí zprávy by mohlo být v budoucnu vykládáno jako tichý souhlas Českého Krumlova s odstraněním točny ze zámecké zahrady. Podle průzkumu veřejného mínění by navíc většina obyvatel vnímala odstranění divadla velice negativně.

Jak doplnil například zastupitel Stanislav Trnka: „Podle informací, které jsem si zjišťoval, státní orgány ještě nejsou rozhodnuté o tom, zdali se otáčivé hlediště odstraní.“

Naopak podle Miroslava Černého z Občanského sdružení za zachování otáčivého hlediště v zámecké zahradě je odmítnutí zásadnějšího stanoviska města tím nejnešťastnějším řešením. Podobný názor má i místostarostka Jitka Zikmundová: „Zprávu v daném termínu odevzdáme, ale město se tak zbavilo přidat ke zprávě jakékoliv své stanovisko a závěr.“