Výrok auditora k hospodaření Českého Krumlova za loňský rok zněl: „Bez výhrad“. Jak doplnila včera místostarostka Jitka Zikmundová, město svým hospodařením nepřekročilo ani zdravou míru zadlužení.

„Dostaly se ke mně od některých občanských iniciativ informace o tom, že se hodně zadlužilo, ale není to pravda,“ uvedla včera Zikmundová s tím, že město nepřekročilo pětiprocentní míru zadlužení. „Úvěry máme, ale daří se nám je bez problémů splácet.“ S touto pozicí také proběhlo sestavení závěrečného účtu města, který nyní radní doporučují ke schválení květnovému zastupitelstvu.

Část přebytku provozního rozpočtu rada doporučila také použít jako povinné peněžní spolupodíly k možným budoucím získaným dotacím na chystané investiční akce.

Podle vedoucího finančního odboru Jiřího Pavlíčka má město připraveno na tyto spolupodíly takřka 50 milionů korun. „Přesně je to 48,884 milionu, z toho na konkrétní naplánované akce je to 22,7 milionu, z loňského přebytku ještě po projednání na květnovém zastupitelstvu půjde na zmíněnou rezervu pro podíly na dotacích 16,24 a volnou rezervu 6,6 milionu korun,“ upřesňuje Pavlíček s tím, že například na stále nedořešenou rekonstrukci školní jídelny na Plešivci je v záloze ještě 3,2 milionu korun.

Třistasedmdesátimilionový rozpočet města je sice rozvržen tak, že umožňuje investovat, přesto není zdaleka v silách Českého Krumlova zaplatit všechny zmiňované i jiné investiční akce, které jsou naplánované. Nedokáže to žádné město ani obec, všechny jsou závislé na dotacích od státu, kraje, nebo Evropské unie. Ale prakticky žádná dotace nedorazí ve stoprocentní výši. Nejčastěji bývá v rozmezí 50 až 90 procent uznatelných nákladů. Zbytek, takzvaný spolupodíl, musí dodat samo město.