Domov důchodců ano, či ne? Najít odpověď na tuto otázku se snaží vedení Českého Krumlova už poměrně dlouho. Zatím bez konkrétní odpovědi.

„Město musí nutně přehodnotit své současné priority a záměry. Domov důchodců se do jeho programu už nutně musí dostat,“ upozorňuje rázně zastupitel Stanislav Trnka (KSČM).

„Nejen mně, ale i jiným zastupitelům se zdá, že se ve svém rozpočtu město příliš stará o různé slavnosti, ale ne tak o seniory. Proč dávat milionové částky na koncerty, když tyto peníze potřebujeme na příspěvky různým organizacím, které se budou starat právě o staré lidi?“

První náznaky, že se řešení tohoto problému blíží, už se objevují. Domov důchodců totiž nemusí nutně financovat město, může být provozován soukromě.
A o postavení seniorských bytů už projevil zájem jeden soukromý investor. Konkrétní lokalitou by měl být Vyšný, ale vše je teprve ve fázi prvních návrhů.
Otázkou však zůstává, zda-li bude cena za tuto službu dostupná pro všechny seniory.

Podle starosty Luboše Jedličky je takový počin vítaný. „Dnes je plno lidí, kteří se kvůli pracovní vytíženosti nemohou o své rodiče starat a rádi jim na bydlení v takovém objektu přidají nebo jim je i zaplatí,“ míní starosta.

Zdali se vedení Českého Krumlova rozhodne uvolnit prostor soukromému investorovi, nebo postaví podobné zařízení samo, je zatím otázkou.

A co senioři?

„Některým zastupitelům se zdá, že se Český Krumlov v rozpočtu příliš stará o různé slavnosti, ale ne tak o seniory, a dává milionové částky na koncerty,“ míní jeden z krumlovských zastupitelů.

Postaví město domov důchodců samo, nebo to přenechá soukromému investorovi? Jak dodává vedoucí českokrumlovského odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ingrid Pechová, má domov důchodců ve vedení města své příznivce i odpůrce: „Teď musíme zjistit, co by stavba obnášela. Jaké by byly možnosti financování a podobně,“ dodává.

Důležitá bude ale i studie, o kterou se vedení Českého Krumlova chce při všech těchto úvahách opřít. Pro místostarostku Jitku Zikmundovou budou rozhodující teprve její výsledky.

„O stavbě nebo zřízení domova důchodců bychom chtěli rozhodnout až na základě demografického průzkumu města, přesného zjištění počtu seniorů nejen nyní, ale i jeho vývoje do budoucna. Pak teprve padne konečné rozhodnutí.“