Zaplatí rekonstrukci českokrumlovského autobusového nádraží samo město, nebo soukromý investor? To je jedna z otázek, na kterou do konce měsíce budou muset odpovědět zastupitelé. Do chystané rekonstrukce nádraží totiž možná přece jenom zasáhne developerská firma. Jak už jsme informovali, vedení města zvažovalo během posledního roku několik variant změn stávajícího autobusového nádraží a jeho modernizaci. Atelier 8000, který jednotlivé studie zpracovává, dostal podle starosty Luboše Jedličky (ODS) do konce června lhůtu, ve které by mohl zajistit i účast developerské firmy jiného investora, než by bylo samo město. „Atelier nyní předložil radě města dvě varianty, pro které by developery našel,“ uvedl včera starosta Jedlička. Developerská firma zpravidla pracuje pro cizího investora, který investici zaplatí, ale za jemu prospěšných podmínek, nebo může být i sama investorem.

Nově přichystané varianty úprav nádraží počítají s 255 nebo 290 parkovacími místy pro osobní automobily. Právě tyto počty by mohly být důležitým momentem při rozhodování. Jak sdělil opoziční zastupitel Stanislav Trnka (KSČM), uvedená místa rozhodně nedostačují. „My se řídíme heslem, že českokrumlovský občan parkuje každý den, turista jednou za rok.“

Jak uvedla Lucie Honová z Atelieru 8000, zpracování návrhů předcházela studie obyvatel města a jejich potřeb. Kromě překonaného kapacitního, technického a logistického stavu nádraží museli architekti zohlednit i další problém. „To je deficit parkovacích míst pro občany města i jeho návštěvníky,“ dodala Honová s tím, že atelier konkrétní objekty nechce projektovat bez ohledu na zjištěné výsledky.

Jakkoliv jsou do výsledných studií místa k parkování zapracována, není to, podle opozice, ještě stále vhodný stav. „Snažíme se prosazovat, aby parkovací plochy byly pro naše občany větší a dostupné, bez poplatků,“ popsal včera další aspekty zastupitel Stanislav Trnka.
Nové studie, které by snad našly porozumění u cizích investorů, v návrhu počítají s nájezdem do nádraží zhruba ve stejných místech, jako je nyní. Není v nich ale zapracované, přesněji řečeno povolené, prodejní centrum či supermarket. V souvislosti s tím bude ovšem nutné změnit územní plán města. Na tom už se podle starosty Jedličky začíná pracovat.

Rozhodnutí

Rada města podstoupí tyto návrhy zastupitelstvu. To na konci dubna rozhodne, zdali město bude dál prosazovat takzvanou nultou variantu, nebo přistoupí na spolupráci s developerem. Na stejném jednání zastupitelstva bude také Atelier 8000 obě varianty veřejně prezentovat.

„Pokud by se toto vše Atelieru nepodařilo, město je připravené k tomu, aby zrealizovalo takzvanou pátou, neboli nultou variantu,“ dodal včera starosta Jedlička. Tato varianta počítá s pouze nezbytně nutnými úpravami nádraží a také i s tím, že by se toto území nechalo jako strategická rezerva do budoucích let. I tak by tato nultá varianta stála kolem čtyřiceti milionů korun.