„Slavnostní zahájení se uskuteční za účasti prezidentky mezinárodní federace Eriky Stanciu, ministra životního prostředí Martina Bursíka a starosty Českého Krumlova Luboše Jedličky. Účast na zahájení a úvodní přednášku přislíbil také Václav Havel,“ konstatovala včera mluvčí radnice Jana Zuziaková. Jednání zahrnuje velice široká témata ochrany přírody, spojování přirozených hranic ekosystémů, ale i překonávání národních, politických, sociálních i kulturních hranic při rozvíjení přeshraniční spolupráce v ochraně přírody.

O co půjde?

„Prakticky všechny čtyři národní parky v České republice mají své protějšky na druhé straně hranice,“ přiblížil včera za organizátory ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl. „Tam mnohdy nastává problém, jak slaďovat ochranné podmínky, jak komunikovat, je to otázka rozdílných právních úprav této problematiky v sousedních státech a podobně,“ dodal. Dalším nosným tématem je podle Rothröckla práce s mladými ochranáři a strážci ochrany přírody nebo evropská síť chráněných území Natura 2000. Dalším silným a evropským tématem k ochranářským jednáním jsou vojenské prostory, bývalá hraniční pásma, střelnice a podobná místa.

Kam se půjde

Na pátek jsou pro účastníky konference připraveny exkurze do chráněných území jižních Čech, do Blanského lesa, na Třeboňsko, ale například i do vojenského prostoru v Boleticích. Konference je určena odborníkům, ale nabízí i řadu doprovodných akcí pro veřejnost, přesahujících dobu jejího konání. „V Městské galerii na Prelatuře je k vidění do 14. října výstava fotografií Národní parky krajinného fotografa a pedagoga FAMU Bohumíra Prokůpka,“ uvedla mluvčí českokrumlovské radnice Jana Zuziaková.

Další výstavy budou moci zhlédnout například i návštěvníci festivalu Ekofilm, který na současnou akci volně naváže od 8. října. Europarc je organizace, která sdružuje a zastřešuje více než 390 chráněných území z 38 evropských zemí.