Ovšem většina lidí, kteří chtějí pracovat, si zaměstnání najde do tří měsíců. To jasně ukazuje statistika úřadu práce za poslední čtvrtletí loňského roku. „Po dobu maximálně tří měsíců jsme evidovali 1019 uchazečů,“ sdělil vedoucí oddělení trhu práce Luboš Mlčák. Po uplynutí tří měsíců zájemců o práci přihlášených na úřadě podstatně ubylo. Od tří do dvanácti měsíců na úřad práce docházelo už jenom 619 lidí. Déle než rok až do dvou let zůstalo v evidenci 239 osob. A více než dva roky 497 lidí. To jsou muži a ženy, kteří si práci najdou už jen stěží.

„Přestože jsme aktivní politiku zaměstnanosti zaměřili právě na tuto poslední skupinu, moc zaměstnavatelů ochotných zaměstnat tyto lidi bez práce se nenašlo,“ podotkl Luboš Mlčák. Důvod je nasnadě. Zaměstnavatelé se obávají, že by s lidmi, kterým se tak dlouho nepodařilo uchytit na trhu práce, měli více problémů než užitku.

Celkově mezi nezaměstnanými tvoří největší skupinu lidé se základním vzděláním, kterých bylo 1002. Po nich také 886 vyučených. Průměrný věk uchazeče o práci v regionu je 39,9 let. Nejpočetnější skupinu tvoří lidé ve věku 50 až 59 let.