Hodnotící komise navrhuje dotaci také na chov pstruha obecného na Českokrumlovsku. „Kraj obdržel dvacet žádostí, celkem na částku 831 000 korun. Původně na tento grant vyčlenil půl milionu korun,“ řekl radní Jiří Netík. „Protože se ale jedná o řadu velice kvalitních projektů, hodnotící komise doporučila navýšit dotace o 124 000 korun,“ dodal. Některé druhy ryb totiž z regionu mizí, proto se je snaží rybáři odchovat uměle.