S nadsázkou se dá říci, že po včerejším druhém čtení návrhu rozpočtu už by si radní mohli takřka dovolit předložit tento materiál ke schválení zastupitelům. Celkové příjmy jsou naplánované na 370 milionů 646 tisíc korun. Ty samé budou i výdaje. „Z toho částka lehce přes devět milionů je určena na splátky jistin úvěrů,“ upřesnil včera návrh starosta Luboš Jedlička. Příjmy kapitálové části rozpočtu by měly dosáhnout bezmála 40 milionů.

Z běžného rozpočtu se financují běžné provozní potřeby města, včetně škol, školek, chodu úřadu, ale i například údržba veřejné zeleně a podobně. Kapitálový rozpočet je určen pro budování nových investic. „Pokud se zastupitelstvo rozhodne, že veškeré kapitálové příjmy plus přebytek použijeme na spolupodíly k různým grantům a dotacím, pak je použijeme všechny,“ naznačil Jedlička.

Celý článek čtěte v Českokrumlovském deníku dnes, ve středu 14. listopadu.