„Bude to ověřovací studie pro nalezení optimálního využití prostoru autobusového nádraží a jeho okolí,“ upřesnila včera mluvčí radnice Jitka Augustinová. V praxi to znamená, že na přelomu současného a nadcházejícího roku už by měla jak veřejnost, tak vedení města, znát možný architektonický vývoj tohoto území. Jde totiž nejen o služby veřejnosti, které by toto území mělo přinést, ale také o konkrétnější vizi pro případné investory.

„Jde nám i o to, aby si investoři nebo developeři mohli možnosti tohoto území prohlédnout a sami se rozhodnout do jaké jeho části a v jaké míře investovat,“ přiblížil včera situaci vedoucí odboru investic Lumír Luštický.

Rada města vybrala k realizaci studie společnost Atelier 8000, který podle starosty Luboše Jedličky předložil dobrou cenovou nabídku, ale navíc už území města velmi dobře zná, protože zpracovává i nedalekou zónu Ambit. První návrhy studie na optimální využití prostoru autobusového nádraží by měly být radě města předloženy 19. listopadu. Vedení města chce s ateliérem návrhy konzultovat a úzce spolupracovat.