Přes milion korun, tedy nemalá částka z rozpočtu, letos padne na „Kantůrkovec“. To znamená na starý dům na dolním konci náměstí, který chce město koupit do svého vlastnictví.

Ačkoliv zastupitelé nebyli zajedno, nákup starého domu převahou hlasů odsouhlasili již loni, a to nyní při schvalování rozpočtu opět stvrdili.

Hlasy proti

Ovšem ne každému z obyvatel Velešína se tento nápad zamlouvá. „Proč město vkládá takové peníze do starého baráku? Myslím, že historických budov máme dost. Jsou tu jiné problémy, třeba s chodníky a parkováním a vydat 1 200 000 korun za dům, který bude využívat jenom několik málo lidí, mi přijde dost,“ míní například Jaroslav Cvach z Velešína. „My čtyřicet let čekáme na opravu chodníku. Něco takového, jako je starý objekt, bychom přece měli kupovat, až na to budeme mít.“

Cena domu se nezdá ani některým zastupitelům. „Cena je opravdu vysoká. Loni bylo řečeno, že se o ní bude ještě jednat. Nevím, jestli se tak stalo,“ pochybovala také zastupitelka Jana Německá.

Pro koupi letitého stavení horuje občanské sdružení Společnost přátel Velešína, která se snaží obyvatelům Velešína přiblížit historii a zajímavosti města i jeho okolí a zatraktivnit oblast turistům. Dům zvaný Kantůrkovec chtějí zachránit v jeho zachovalé podobě i pro další generace, neboť se domnívají, že se jedná o nejstarší dům Velešína.

„Dům je historicky cenný a byl na prodej. Proto loni město uzavřelo s majiteli smlouvu o smlouvě budoucí s tím, že nákup zahrne do letošního rozpočtu,“ řekl zastupitel František Ondrášek.

„Dům číslo popisné 20 se bude kupovat, protože je využitelný pro zveřejnění historie města a okolí. Může v něm vzniknout muzeum zdejších naivních malířů Šítalových, jsou v něm další prostory vhodné například pro výstavu zemědělských nástrojů a dalších věcí,“ chopil se posléze vysvětlování starosta Josef Klíma, ačkoliv sám k příznivcům koupě domu nepatří. „Dům je suchý, neteče tam, Společnost bude jednat s památkáři a co půjde, budou její členové vylepšovat svépomocí,“ dodal místostarosta Jiří Růžička.

Tíha odpovědnosti

„Při číslování investičních akcí podle důležitosti dalo šest zastupitelů na první místo dům čp. 20, “ řekla zastupitelka Danuše Grillová.

„Vy máte odpovědnost za to, zda je to tak důležité,“ uzavřel Jaroslav Cvach.

„Společnost přátel Velešína se bude o dům starat a vlastní prací bude eliminovat náklady, které do domu bude třeba vložit,“ dodal pro úplnost starosta.
Poté zastupitelé kupní smlouvu na dům čp. 20 deseti hlasy schválili.

Plány a vize

Kantůrkovec by se stal zázemím Společnosti přátel Velešína, která o něj bude pečovat, zvelebovat ho, pořádat v něm výstavy muzejní i výtvarné. A ve dvoře i interiéru organizovat také různé společenské akce.