Jak dokazují čerstvé pohledy ke kontejnerům v Hradební ulici nebo Latránu. Co s takovým břečťanem otrhaným z fasády domu? Do popelnice určitě nepatří a na chodník také ne.

„Pokud lidé nevědí, jak s takovým odpadem naložit, je lepší zavolat na odbor životního prostředí. My se snažíme najít řešení a každému poradit. Další možností je kontaktovat například kompostárnu. Ta nejbližší je ve Větřní,“ naznačila některé možnosti vedoucí odboru životního prostředí Vlasta Horáková.