V rozpočtu města je letos na podporu sportu vyčleněno něco málo přes pět milionů korun. Už od podzimu loňského roku vedení Českého Krumlova připravovalo nový systém rozdělování grantové podpory.

Důvodů ke změnám bylo několik. Jednak celková částka, která je sice o 750 tisíc korun větší, než vloni, ale peněz není nikdy dost. A jednak i její cílenější, nebo jak uváděli někteří radní, spravedlivější rozdělení.

Diskuze zastupitelů i radních se odvíjela také od návrhu sportovní komise města, aby byla podpora sportu v poměru padesát procent pro dospělé členské základny a padesát procent pro děti.

„Rada města se po dlouhé diskuzi přiklonila pouze k podpoře dětí a mládeže,“ zdůraznil radní Jan Vondrouš. A zastupitelé tento názor nakonec akceptovali.

 

Komu a na co?

Město Český Krumlov bude tedy letos podporovat sport čtyřmi základními formami:

Plošným příspěvkem na základě prokázaného počtu členů příslušného sportovního oddílu ve věku do 18 let, příspěvkem klubům na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem, dotací na sportovní akce mládeže do 18 let, dotacemi na reprezentaci města Český Krumlov, na pořízení sportovního vybavení, dotacemi pro sociálně slabé do 18 let a mimo jiné i podporou sportovních akcí mimořádného významu pro samo město.

 

Vývoj a ohlasy

Dříve s nadsázkou platilo, že pokud o sobě dával některý ze sportovních klubů u vedení města více a hlasitěji znát, mohl také získat i více peněz na svoji podporu.

Nyní jsou pravidla nastavena ke splnění určitých požadavků. Bez toho nebudou mít kluby šanci na finanční podporu vůbec.

A tím je také velmi pravděpodobné, že některé kluby si v přeneseném slova smyslu sáhnou na méně peněz.

„Fotbalový klub vítá pravidla vymezující podporu sportu ve městě,“ konstatoval k výsledku místopředseda fotbalového klubu FK Slavoj Český Krumlov František Lippl. „V oblasti peněz jsou pravidla vždycky vítaná. A co to udělá pro hospodaření jednotlivých klubů je zatím předčasné říkat. To ukáže až úspěšnost klubů v naplnění pravidel, která město vytyčilo.“

 

A co dál?

„Letošní rok je vlastně průlomový a na jeho konci se uvidí, co to celé přinese městu a klubům, které tady působí,“ upřesnil radní Vondrouš. Podobně je na tom i podpora kulturního života ve městě, která se novými pravidly musí letos už také řídit.