V rozpočtu města byly na podporu kultury schváleny dva miliony korun. Tuto částku a nové principy jejího rozdělování odslouhlasili už i zastupitelé.

„Letos je systém podpory kultury ve městě variabilnější,“ upřesnila včera místostarostka Jitka Zikmundová. „Chceme dát všem stejnou šanci, neomezujeme ani neprotěžujeme některé kulturní odvětví. Předkládáme pět běžných grantových okruhů a jeden mimořádný.“

Podpora je určena především na činnost souborů, spolků a zájmových sdružení působících celoročně na území města, na hudební, divadelní, výtvarné a jiné projekty, na podporu dětí a mládeže do 18 let.

Podle dotazů některých zastupitelů bylo i přímo na jednání důležité upozornit, že tato změna je, podobně jako v případě podpory sportu, průlomová. Nový princip rozdělování městských peněz do kultury zatím platí pro letošní rok. Pokud se osvědčí, bude se podle těchto měřítek pokračovat i v dalších letech.
„Podle zkušeností z letošního roku budeme pružně reagovat na potřeby občanů v oblasti kultury i dále. Do dalších let bychom také chtěli každý rok představit klíčové téma, které by nás doprovázelo kulturním životem. Na rok 2009 je téma již jasné - 700 let - příběh města Český Krumlov,“ doplnila Zikmundová s tím, že výhledově se bude pracovat na partnerském grantu zaměřeném na děti a mládež do 18 let, na stipendijním programu pro mladé talenty nebo na spolupořadatelství akcí formou víceletého smluvního vztahu.

„Letošní grantová podpora vstoupila v platnost od 1. února. Termín pro ukončení příjmu žádostí pro řádné grantové okruhy je 29. února 2008 v pravé poledne,“ upřesňuje mluvčí radnice Jitka Augustinová.