V polovině dubna letošního roku přijely do Zvíkova stavební stroje. Nikdo z místních netušil proč.

Všichni jsou proti

„Přijeli a začali plenit a bořit,“ míní Vladimír Zunt, který má ve Zvíkově rekreační chalupu v těsné blízkosti železniční trati. Tak tady začala modernizace železniční trati ve směru Č. Budějovice – Horní Dvořiště a také stavba protihlukové stěny.

Proč? Ptali se místní. Nevzhledná, čtyři metry vysoká zelená konstrukce podle jejich mínění přinese více škody než užitku. „Dnes už se dá říci, že jsme proti stavbě všichni,“ uvedl včera například Luděk Petr, který žije jen několik metrů od stěny.

Důvody se podle něj, ale i dalších občanů, dají doložit jednoznačně. Například stěna stojí v těsné blízkosti místní silnice, stíní ji, takže v zimě bude stále namrzlá a nebezpečná. Podobně bude stínit i domům podél trati. V nich ubude světla. Ve stínu bude dlouho zůstávat sníh a voda, která podmáčí postupně všechny blízké objekty.

Hluk z vlaků neubyl

A že by dokázala nějak výrazně hluk z trati omezit? „Je to skoro stejné jako předtím,“ míní Luděk Petr. Navíc se podle dalších obyvatel od stěny odráží hluk projíždějících aut zpět do vsi, takže paradoxně hluku v některých místech přibylo.

Při stavbě došlo i k několika závažným pochybením.

„V projektu byla chybně zakreslena místní kanalizace. Projektant ji dosadil na opačnou stranu trati, takže při výstavbě firma rozbila tu původní, kterou pak musela opravit. Na druhé straně trati se musela postavit nová kanalizace a položit nový asfaltový koberec na silnici,“ doplňuje Vladimír Zunt s tím, že devastace vzhledu vesnice a znehodnocení objektů je daleko zásadnějším problémem.

Stavbu platí Unie

Podle Pavla Hally, mluvčího Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, která má stavbu na starosti, se stěny stavějí pro ochranu zdraví obyvatel. Optimalizace trati Horní Dvořiště – Č. Budějovice stojí 1,2 miliardy korun, 904 milionů dodal evropský Fond soudržnosti. „Stavby protihlukových stěn vznikají na základě akustických studií a měření úrovně hluku,“ sdělil Deníku Halla.

Jak ale oponuje Vladimír Zunt, tyto stěny se staví od 70 decibelů: „Tady naměřili pod limitem, až později přišla zpráva z akustické laboratoře, kterou tam přepočítali na zvýšený provoz vlaků. V ní byly hodnoty nepatrně nad limitem.“ Razantně zvýšený provoz ovšem v těchto místech nejspíše nikdy nebude a ani žádná pendolina zde zřejmě nikdy neprofrčí.

„Další rozšíření této trati přece nedovolují jednak soukromé pozemky kolem, ale i její profil. Vždyť nový železniční koridor se bude stavět v příštích letech na úplně jiné trase.“ dodává Vladimír Zunt.

Kromě uvedených chyb, se stavbařům při práci na protihlukové zdi ve Zvíkově podařil další husarský kousek, když pod opravovaným viaduktem nechali tak nízký prostor, že by pod tratí neprojela zemědělská technika. Opět se musela silnice vybagrovat, snížit a opět v těchto místech doplnit nový asfalt. Tím se ale i zalepil jeden z kanalizačních sběračů, takže veškerá dešťová voda z jedné strany obce by se pod viaduktem valila do její druhé poloviny.

To se stává

Vladimír Klimeš, který zastává funkci technického dozoru investora Správy železniční dopravní cesty, určité chyby během stavby uznává. „Samozřejmě, že projekt není nikdy ideální. Když přijdete na místo samé, často zjistíte, že něco je jinak. To se stává,“ okomentoval Deníku včera problémy s kanalizací a svodem vody. „Máme hlukovou studii a musíme respektovat její závěry. Určité zlepšení stěna přinese, samozřejmě hluk se neztratí, částečně jej to pohltí,“ dodal Klimeš. Podle něj má ale stavba všechna potřebná povolení a všichni zúčastnění a obyvatelé se k ní mohli vyjádřit. S tímto tvrzením ale zásadně nesouhlasí starosta Jan Ondřich: „O Zvíkově se nikde nemluvilo. Bylo uvedeno, že se bude stavět protihluková stěna Velešín – Kaplické nádraží. To je stěna po celé trase nebo jen ve Velešíně a v Kaplici? O stavbě jsme se dozvěděli, až když přijely stroje.“

Co bude dál?

Protesty občanů zatím vedly k dočasnému zastavení stavby, nicméně Správa železniční dopravní cesty s dostavbou počítá v příštím roce. „Jestliže se protihluková stěna postaví, odstoupím z funkce starosty, protože pokud nemohu rozhodovat o tom, co se v obci bude nebo nebude dít, pak je tato funkce zbytečná,“ konstatoval starosta Jan Ondřich.

Co budou lidé ze Zvíkova dělat, pokud se stavba přece jen dotáhne do konce? „Budeme se soudit,“ shrnul Luděk Petr. Stále však nechápavě kroutí hlavou. Proč se musí stavět něco někde, kde to lidé nechtějí? Jen proto, že na stavbu přišly evropské peníze a musí se profinancovat?

Rozhodne hygienik

Jak doplňuje Jiří Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty, projekt optimalizace trati Horní Dvořiště – Č. Budějovice byl projednán veřejnoprávním řízením, při němž bylo možno podávat připomínky od institucí i občanů.

„Po skončení veřejnoprávního projednávání a zapracování připomínek bylo vydáno územní rozhodnutí a následně stavební povolení, čímž se stal projekt závazným. Protože však během výstavby byly vzneseny námitky a protesty, především ve Zvíkově, bylo ještě dodatečně jednáno s občany,“ dodává Šťastný. Konečné rozhodnutí je podle něho nyní v rukách krajského hygienika. Ten by měl vyhodnotit výsledky měření hluku a určit, kde jsou protihlukové stěny bezpodmínečně nutné. Část obyvatel Zvíkova tak má ještě naději, že v polovině obce tato „berlínská zeď“ stát nebude.