Během předchozích měsíců provedla znojemská společnost inPuncto jako svůj pilotní projekt průzkum mezi českokrumlovskými občany. Jednatel společnosti Pavel Kovařík poskytl výsledky Českokrumlovskému Deníku. Sám také ohodnotil město z pohledu občana Znojma. „Samozřejmě rozdíl mezi Českým Krumlovem a Znojmem je cítit, protože turistů v Českém Krumlově je opravdu hodně. Zvláště večerní a noční život je tu daleko citelnější. Možná je otázkou, zdali bych si, jako obyvatel Českého Krumlova na takovou dávku turistů zvykl?“

Výsledky průzkumu jeho slova potvrzují.

Hlas lidu

Podle téměř jedné pětiny dotázaných českokrumlovských občanů je největším problémem Českého krumlova špatná doprava a parkování.

Dalším problémem je, především podle mladších dotázaných, přehnaně vysoké množství turistů, dále pak nedostatek obchodů a služeb v centru města, o čemž jsou jednomyslně přesvědčeni právě obyvatelé centra.

Obyvatelům také vadí vysoká cenová hladina, nedostatek pracovních příležitostí a také postupné vylidňování centra v důsledku působení turistického ruchu. „Oproti tomu je spokojenost obyvatel Českého Krumlova s bydlením ve městě celkově vysoká. Více než osmdesát procent dotázaných respondentů je spokojeno, přičemž přibližně čtvrtina z nich je velmi spokojená,“ doplnil včera Kovařík.

Oslovení respondenti hodnotili pomocí školních známek od jedničky do pětky celkem devět vybraných faktorů života ve městě. „Známku 2,7 si odneslo hodnocení práce starosty a vedení města, dopravní infrastruktury, možností nakupování a kvality služeb se silně přiblížilo průměru.

Nejhůře byla podle Kovaříka ohodnocená cenová úroveň ve městě a nedostatečné možnosti zaměstnání. „V prvním případě dali občané známku 3,6 a ve druhém trojku,“ shrnul Kovařík. Největšími přednostmi Českého Krumlova jsou podle oslovených respondentů historie a památky a s tím spjatý turismus. Každý z těchto faktorů považuje více než čtvrtina dotázaných za silnou stránku města.

Lidé si dále váží kultury, krásy města, ale i přírody v jeho okolí. Největším důvodem pro nesouhlas s dalším rozvojem cestovního ruchu je v sedmdesáti procentech respondentů překročení maximálního únosného množství turistů ve městě.