„Přerozdělování daní podle velikosti obcí z hlediska počtu jejich obyvatel považujeme za diskriminační,“ říká Vladimír Malý z Malont. Nevoli vyvolává nová daňová politika. Daňové novely, díky kterým občané na daních ušetří, totiž paradoxně působí v příjmech obcí rozpočtové výpadky. Obcím vadí, že rozpočtová pravidla jsou nastavena tak, že hodnota občana z malé obce je oproti obyvateli Prahy 6,5 krát menší.
Proto některé obce na Českokrumlovsku připojily svůj podpis k petici, kterou inicioval svazek obcí a měst Sdružení Růže, které zahrnuje především Novohradsko. Hlavním organizátorem protestní petice je ale Spolek pro obnovu venova ČR.
„Vždyť v praxi přerozdělení peněz státem vypadá tak, že my na občana dostaneme do 7000 korun, zatímco Praha až 35 000 korun. To jsou obrovské rozdíly, které pociťujeme jako diskriminaci. Přitom lidé na venkově mají život těžší. S mnohem menšími platy musejí dojíždět do zaměstnání, děti vozit autem do školy a podobně a ještě jsou malé obce obrány o daně,“ míní starosta Malont Vladimír Malý.
Petici podepsali i další členové Sdružení Růže, jako třeba Benešov nad Černou, jiné se k tomu chystají.
„My jsme ještě petici nepodepsali, potřebuji si nejprve vyjasnit některé věci, což udělám každým dnem,“ řekl například Jaroslav Zeman, místostarosta Dolního Dvořiště, které je novým členem Sdružení Růže.