Jeho obyvatelé nejenomže finišují v přípravách na Vánoce, ale také je čeká řada vánočních setkání.

Například v Městském divadle v Českém Krumlově mohou zájemci od 15 hodin zhlédnout pohádku Tři zlaté vlasy děda vševěda v podání Českokrumlovské scény.

A od 17 hodin se mohou všichni lidé dobré vůle sejít u vánočního stromu na náměstí Svornosti, kde Městské divadlo pořádá Zpívání u vánočního stromu. Českokrumlovská skupina a hosté zde zazpívají vánoční písně a koledy.

V téže době začnou zpívat koledy u vánočního stromu na návsi také obyvatelé Dolního Třebonína. Nikde samozřejmě nebude chybět horký vánoční punč.