V současné době je v Českém Krumlověpatrný určitý rozpor. Na jedné straně vedení města vyhlásilo na různá jeho území a lokality v závěru loňského roku stavební uzávěru. Na straně druhé je evidentní dlouhodobý trend v celkovém úbytku obyvatel Českého Krumlova.
Podle některých realitních odborníků za situaci může zčásti i stav, přesněji nedostatek, vhodných pozemků pro výstavbu.
„Stavební uzávěra má sloužit k tomu, aby se tady nestavěly stavby, které by toto území mohly hyzdit,“ upřesnil starosta Luboš Jedlička. „Momentálně intenzivně pracujeme na tom, abychom vytvořili stovky příležitostí k individuální a také desítky příležitostí k hromadné bytové výstavbě.“
To by mělo být také prvním krokem k zastavení úbytku obyvatel města. Tento trend je znatelný především v posledních deseti letech.
„Každý z nás si pamatuje dobu, kdy město mělo přes patnáct tisíc obyvatel, dnes je to třináct tisíc osm set. Tento trend chceme nejenom zastavit, ale nastartovat opačným směrem.“
K tomuto účelu by podle starosty Jedličky měly sloužit lokality bývalých kasáren ve Vyšném, Matouškovic nebo Padělky.
K podobné výstavbě by v Českém Krumlově teoreticky mohla sloužit i zóna Ambitu nebo některá místa Horní brány. Jasnou lokalitou je také domoradické sídliště Mír, jehož výstavba se zastavila zhruba před deseti lety.
V samotném centru města je majetková struktura nemovitostí rozdělena.
Město v podobě majetku, který drží v Českokrumlovském rozvojovém fondu, má kolem osmdesáti bytů.
„Nemáme důvod měnit tyto byty na nebytové prostory,“ konstatoval starosta.
Ostatní majitele, ať už fyzické nebo právnické osoby, nemůže v současné době nikdo nějakým razantním způsobem donutit, aby přestavěli své provozovny, nebytové prostory, penziony nebo hotely v Českém Krumlově na bytový fond.

Více v sobotním (19. května) vydání Českokrumlovského deníku.