Výměna sice ještě nebyla zřizovatelem– krajem schválena, ale vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Moravec předpokládá, že by ke schválení a definitivnímu výběru firmy mohlo dojít 25. září.

Otázkou je, proč k výměně oken dochází až po letních prázdninách. „Odbor školství, mládeže a tělovýchovy se snaží z fondu rozvoje školství akce financovat průběžně, samozřejmě se zřetelem na prázdniny. Tato akce nebyla dosud finančně kryta a odbor se snaží kritický stav oken zvládnout ze zdrojů, které získal v posledních týdnech z prodejů nadbytečných nemovitostí,“ vysvětlil Moravec.