V letáku s titulkem Předávejte vojákům Varšavské smlouvy, se uvádělo: „Obsazení naší země vojsky Varšavské smlouvy je aktem, který neodpovídá leninským zásadám suverenity a svéprávnosti každého státu. Nikdy nepozvedneme zbraň proti Vám. Proč přicházíte se zbraní v rukou vy, které jsme až dosud měli za skutečné bratry?“

Tiskoviny pro Čechy mimo jiné uváděly: „Nedopusťte, aby se mladí lidé nechávali strhávat k ukvapeným a nepředloženým akcím, které by v naší zemi zavinily konec mnoha mladých životů!“

Vedle vážných textů se objevovaly i vtipy a hříčky. Například plakát na šibenici oběšené slepice s textem: „Než bych vejce Rusům dala, radši jsem si život vzala.“

Další zněly:
Okupantům ani kosti, kdo je pozval, ať je hostí!
Přežili jsme Novotného, přežijem i Brežněva
Nemůže být svoboden národ, který sám utlačuje druhé
Tvoj otěc osvoboditěl, ty okupant.
Iditě damoj!

Nervozita

Tragikomické jsou i některé vzpomínky tehdejších vojáků. Jednu z nich zaslal například Stanislav Marek:

„Velitel odpoledne svolal vojenský rozkaz se slovy: Je vážná doba, ruším vycházky, opušťáky, dovolenky, Kdo se hne z kasáren, toho nechám zavřít, až bude černej! Rozumněli všichni? Rozchod! Vy ne, vy pojďte do kanceláře… Mně nic neříkejte, znám Vás jako svoje boty, vím že rozkaz nedodržíte, tady máte peníze a až půjdete přes plot, kupte mi tam karton cigaret!“