10:35 -Kaplice, Slovanský dům: Voliči bydlící kolem náměstí se zatím příliš k volbám nehrnou. Hodně přicházeli ráno, kdy volby spojili s nákupem snídaně, v této chvíli příchod voličů polevil. „U naší volební komise účast nic moc. Druhá volební komise tady s námi ve Slovanském domě je na tom z hlediska odvolených obyvatel mnohem lépe. U druhé komise odhaduji volební účast na 40 procent, u nás tak na třicet,“ řekl zapisovatel Michal Tomášek. Ke druhé volební komisi míří obyvatelé části Kaplice směrem od náměstí k Malontům.
Problémy s občanským průkazem měl ve Slovanském domě pouze jeden volič. Neuvědomil si, že má občanský průkaz prošlý. Nicméně odvolil i přesto – vrátil se za chvíli s platným pasem.

11:10 - Besednice: Na obecní úřad k volebním urnám se dostavilo 42 procent voličů, to znamená 296 lidí. První volič byl muž středních let, který přišel hned po 14. hodině. "Největší nápor lidí jsme zaznamenali včera mezi 15. a 16. hodinou. Předpokládáme, že někteří dorazí ještě po obědě," míní předsedkyně komise Marie Brunová.

11:20 - Dolní Třebonín: Doteď zde odvolilo 31 procent voličů. Dnes dopoledne vhodila lístek do volební urny také nejstarší občanka Dolního Třebonína, které je 87 let. Lidi vítá usměvavá volební komise, která některým šťastlivcům, například malým dětem, nabízí i buchty.

11:35 - Rožmitál na Šumavě: Doposud přišlo odvolit 30 až 35 procent voličů. "Je to dobré, je vidět, že lidé tyto volby vzali za své, jsme až mile překvapeni," těší Boženu Dobrovodskou z volební komise. Také zde se dostavilo nejvíce voličů v pátek kolem 15. a 16. hodiny, kdy se lidé vraceli ze zaměstnání. Obzvláště příjemnou návštěvou byla pro komisi rodina, která přišla opravdu celá. To znamená mladý pár i se svým čtrnáctidenním miminkem a prarodiči.

11:45 - Zvíkov: "Snad ještě někdo přijde," doufá předsedkyně volební komise Zdeňka Andělová. Ve Zvíkově také ještě zdaleka nedosáhli poloviny voličů. "Ale nijak naše voliče nepodceňujeme. Nejvíc jich přišlo v pátek večer kolem 21. hodiny. Až nakrmili - to víte, jsme na vesnici," říkala s úsměvem Zdeňka Andělová.

12:00 - Plešovice: "My jsme odvolili už včera, abychom dneska mohli do lomu a měli postarostech," říkala Jarmila Hálová z Českého Krumlova, která si se svým mužem právě prohlížela lom v Plešovicích, kde se dnes koná den otevřených dveří a návštěvníci včetně dětí jsou prý prohlídkou nadšeni.

12:10 - Český Krumlov, radnice: Na volební místo na náměstí se dostavilo ze 633 voličů 178 lidí. "Včera jich přišlo asi patnáct procent, dnes ještě méně," odhadl zapisovatel Josef Bohoněk. Vše probíhá standardně, jenom dva voliči si omylem místo občanského průkazu vzali jeden technický a druhý řidičský průkaz. Museli tedy přijít ještě jednou a už opravdu s tou správnou legitimací úspěšně odvolili. "Osobně také přišla volička, která se narodila roku 1919," dodal Josef Bohoněk.

12:31 - Přídolí: V Přídolí se sice voliči k volebním urnám nehrnou, ale navzdory tomu nejsou volby lhostejné nejstarším obyvatelům obce. Přes své dnes již zhruba padesátileté děti vzkázali komisi, že se do voleb rozhodně chtějí zapojit. "Dnes dopoledne jsme tedy s urnou objeli osm našich seniorů. Nejstarší žena z nich je 23. ročník," řekla předsedkyně komise Věra Cábová. "Lidé moc volit nechodí, spíš se jenom trousí. Rozhodně je jich méně než při komunálních volbách."

12:45 - Větřní: Ve Větřní jsou ustanoveny tři volební okrsky. Do místní základní školy k volbám míří všichni voliči včetně místních Romů, ale účast moc vysoká není. Volební komise ji odhaduje na třicetiprocentní. Poměrně živo bylo dnes u voleb kolem 9. hodiny ranní, nyní je prakticky mrtvo. Mezi ty, kdo volby nevynechali, patřily i matka s dcerou Pfeferlovy: "Chodíme volit pravidelně celá rodina. Už pro ten pocit, že jsme to nenechali jen tak plavat."

13:01 - Malonty: Ani v Malontech se lidé k volbám příliš nehrnou. Členové volební komise dhadují účast na zhruba 29 až 30 procent. "Vesměs jsme to očekávali. Jenom jeden člen komise věřil ve vyšší účast," konstatovala zapisovatelka Jitka Glaserová. "Přicházejí spíše starší lidé, kteří jsou zvyklí chodit k volbám a lidé středního věku. Mladí prakticky vůbec," dodala. Tady si komise krátí dlouhou chvíli kromě povídání slovními hrami. Například si někdo představuje některého občana Malont a ostatní hádají kterého. Ani tady nechybí jako všude jinde řada dobrot, aby komise ty dlouhé hodiny přežila v dobré náladě a pohodě. Malontští zobají zákusky, zdravé křížaly, které nasušila babička jednoho člena poroty a samozřejmě nechybí gulášek.

13:16 - Soběnov: V Soběnově na obecním úřadě už teď celkem nikoho nečekají. "Maximálně přijdou ještě jeden dva lidé," míní zapisovatel Josef Sysel, který odhaduje účast voličů jako čtyřicetiprocentní. "Nejvíc, dvě třetiny voličů, přišly v pátek večer nejpozději do 21. hodiny. Dnes jedna třetina." V Soběnově se komise moc velkým občerstvením nevybavuje. Členové se chodí posílit domů tak, aby se vzájemně vystřídali.

13:35 - Horní Planá: Ze zájmu voličů mají radost v Horní Plané. Chodí voliči všeho věku a hodně. Deset občanů navštívili s volební urnou u nich doma, nezapomněli ani na tamní domov důchodců, jehož obyvatelé volí pravidelně. "Nejstarší voličce tam bylo 91 let," doplnila Jana Novotná z volební komise.

13:40 - Nemocnice Český Krumlov: Nemocnici si vzal pod svá křídla českokrumlovský okrsek číslo 9, který ve svém okruhu voličů zaznamenal zhruba třicetiprocentní účast. V nemocnici volili ovšem pouze klienti domova důchodců, mezi nimi rovněž 91letá paní.

13:55 - Dolní Třebonín: Dorazila poslední volička. Tím završila počet voličů na 301. V Dolním Třeboníně jsou spokojeni s účastí 36 procent, neboť tipovali tak 22 až 32 procent. Navíc volilo i poměrně hodně mladých lidí, kteří přišli k volbám poprvé. Mobilní urnu vezla komise k jednomu seniorovi.

14:00 - Dolní Třebonín: Volební komise uzamkla hlavní vchod obecního úřadu i volební místnost. Odpečetilavelkou urnu i "potulnou" urnu (jakříkají přenosné) a jejichobsah sesypala na jednu hromadu. "Pak budeme počítat obálky a kontrolovat zda souhlasí s našimi záznamy," líčili členovékomise těsně před uzavřením volební místnosti.Poté budou obálky otevírat, přebírat dle politických stran, počítat preference a tak dále. "To nám bude trvat zhruba dvě hodiny.Počítačově zpracované výsledky pak osobně odvezeme Českému statistickému úřadu,který je ihned zveřejní."Stejně to nyní vypadá ve všech volebních místnostech regionu.