„Minulý rok jsme dělali rekonstrukci části vodovodního řadu a přípojek ve Skoronicích. Tentokrát bychom se rádi přesunuli přímo do Bujanova,“ řekl starosta obce Bořivoj Vojče.

Do vodovodního řadu ve Skoronicích se pracovníci pustili v polovině října, i když obec neuspěla se žádostmi o dotace z Grantového programu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Opravy měly být podle plánu dokončeny na konci listopadu, ale počasí Bujanovským příliš nepřálo, takže se práce trošku protáhly.