„Záleží samozřejmě na počasí,“ dodal starosta Jiří Štěpánek. Oprava hřbitova byla v plánu již několik let. Nejdříve ale bylo třeba převést hřbitov od církve do vlastnictví obce.

První práce začaly v roce 2002. O dva roky později začala rekonstrukce márnice, což byl vůbec největší projekt, který vyšel na 200 tisíc korun. Márnici museli nejdříve kvůli problémům se spodní vodou odkanalizovat. O opravu se postarala obec sama, aby ušetřila. Poté začala oprava hřbitovní zdi, na které se stále ještě pracuje.

V zájmu obce byla rovněž rekonstrukce kříže, který se nachází uprostřed Přídolí, ale ta s dotací neuspěla. Podle původních vizí měl být hřbitov dodělán do poutě. To se nestihlo, ale opravy byly v plánu až do konce roku.