Ochrana města před povodněmi nabírá na obrátkách. Vedení města bude žádat od ministerstva kultury souhlas pro přemístění mostku přes říčku Polečnici na Chvalšinské ulici.

„Chceme oslovit Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, aby vybral vhodné místo,“ upřesnil včera starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.
„Předběžný výběr padl na teoretickou možnost Jelení zahrady v místech poblíž českokrumlovského zámku,“ zareagoval Vlastislav Ouroda, odborný náměstek památkového ústavu.

Protipovodňová opatření na Polečnici musela doposud čekat na nějaké podobné řešení, ale výsledek by měl garantovat i stoletou vodu. Podle vzájemné komunikace mezi ministerstvem kultury a vodohospodáři, by jednou z cest řešení mohlo být i rozebrání a přestěhování diskutovaného mostku z úzkého hrdla říčky do jiné, širší lokality.

Jak včera uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Jan Slanec, až se vyřeší most, zažádá si Povodí o stavební povolení na úpravu celého koryta. „Vše by se mohlo spustit ještě v tomto roce a dokončit v roce 2009,“ upřesnil Slanec.

Protipovodňová opatření na ochranu Českého Krumlova si do budoucna vyžádají i prohloubení koryta Vltavy o 94 centimetrů a preventivní zvýšení hladiny Lipna. „Plánované zvednutí by mělo být 40 centimetrů. S tím budou souviset i úpravy výpustě hráze Lipno I a vylepšení koruny hráze nádrže Lipno II,“ konstatoval Jan Slanec.