Kaple sv. Martina, barokní vjezdová brána v Linecké ulici nebo litinový kříž na hřbetu Havraní skály září novotou.

Kaple sv. Martina

„Je tady zvláštní atmosféra,“ konstatoval včera farář Lubomír Braný z Církve československé husitské. „Například slavný Radovan Lukavský se nám svěřil, že se tady cítil jako znovuzrozený,“ dodal. Hlavním problémem byly podle Branného špatný stav fasády a vzlínající vlhkost. Práce začaly v září a skončily v listopadu.

Podle Vladimíry Hovádové z českokrumlovského městského oddělení strategického rozvoje má kaple už nyní opravenou fasádu a střechu, vnější omítky, tektoniku fasády, korunní římsu. „Obnoveny a opatřeny novým nátěrem byly i klempířské a truhlářské prvky. Vlhkost zdiva by měla být eliminována provedením drenáže a odvedením dešťové vody od objektu,“ uvádí. Na opravy poskytl Jihočeský kraj dotaci 500 tisíc korun a vše proběhlo pod restaurátorským a archeologickým dohledem. Není vyloučeno, že se archeologové ještě vrátí k prozkoumání zčásti zavalených kleneb v podzemí kaple.

Každý, kdo dnes prochází Lineckou ulicí, může obdivovat práci restaurátorů a navrácenou krásu obrazu Panny Marie Českobudějovické Klasové na jednom ze štítů zdejších domů. Loňský restaurátorský průzkum této malby ukázal její havarijní stav. „Situace vyžadovala neodkladné řešení a odborný zásah,“ zdůrazňuje Vladimíra Hovádová. Po konzultacích s pracovníky Státní památkové péče byla celá malba upevněna k podkladu speciálními tmely, vyčištěna a postava světice retušována a pozlacena.

Na hřbetu Havraní skály stál už delší dobu v havarijním stavu černý litinový kříž, o kterém málokdo ví. Je tady od 19. století na památku studenta, který zahynul po pádu ze skály. O první záchranu kříže se úspěšně pokusila už vloni firma, která sanovala skalní masiv pod ním. „Odborníci v další etapě záchrany této sakrální památky očistili spodní kamenný profilovaný sokl i samotný litinový kříž od povrchových nečistot a biologického napadení, provedli plastickou rekonstrukci postamentu, doplnili jeho chybějící části a barevně sjednotili opravované části s původním kamenem. Celý sokl opatřili ochrannými nátěry proti biologickému napadení a ochrannou vrstvou proti vlhkosti,“ vyjmenovala Hovádová.

Celkové náklady na zachování kříže na Havraní skále dosáhly částky 45 a půl tisíce korun. Malbu v Linecké a kříž pomohly také zachránit granty z Jihočeského kraje a Svazu měst a obcí. Český Krumlov přidal na opravy ze svého půl milionu korun.