Na svém pondělním zasedání rozhodla rada města o úpravách stávajícího systému placeného stání na místních komunikacích a o rozšíření dosavadních zón pro držitele karet „A" a „R" 
o nové lokality. K zásadnějším změnám tak dochází zhruba po třinácti letech.

„Důležitou novinkou je, že karty budou vztaženy k místu bydliště. Tato místa budou
v kartě vyznačena a jejich držitelé budou moci parkovat jen v daných lokalitách. Doposud parkovali na vyhrazených stáních po celém městě a docházelo k přetížení těchto míst," uvedl včera starosta města Dalibor Carda.
„Určitě to rozhodnutí vzbudí nějaký odpor, ale myslím si, že je toto omezení rozumné," dodal.

Nová oblast s takto upraveným režimem parkování vzniká v lokalitě okolo Kaplické, Příkré, Polské a Rybniční ulice. Dále v ulici Za Tiskárnou a zasáhne i celé Nové domovy, jejichž obyvatelé v tomto směru již dříve
s radnicí komunikovali.

„Pro nás, kteří tu žijeme, je to výborné rozhodnutí. Hlavně v létě zde parkuje mnoho lidí pracujících v centru nebo cizích návštěvníků a na zdejší majitele aut pak nezbývá místo," řekl nám včera místní obyvatel Pavel Rubner, kterého jsme náhodně oslovili před odjezdem z parkoviště právě v Nových domovech. Podle jeho slov zde bylo parkování nejhorší v době, než byla ulice zrekonstruována, ale i po rekonstrukci a rozšíření parkovišť zde nastávají situace, kdy musí místní parkovat daleko od svého domova. Nový parkovací režim nastane i v Rooseveltově ulici.

„Jsou momenty, kdy se tudy téměř nedá projíždět. Auta stojí někdy na obou stranách
a nezbývá než mezi nimi kličkovat," vysvětluje Dalibor Carda.

Ti, kteří měli v Rooseveltově ulici vyhrazená parkovací místa, dostanou možnost koupit si za 500,- Korun měsíčně parkování na nedalekém parkovišti u benzinového čerpadla. Většinou jde o místa pro hosty penzionů. Na začátku Rooseveltovy ulice, vlevo ve směru jízdy, vznikne asi 8 -10 parkovacích míst zpoplatněných parkovacím automatem.

Úplnou novinkou je zavedení institutu karet „Z", tedy karet, které mají umožnit zaměstnancům konkrétních právnických nebo podnikajících fyzických osob placené stání na místních komunikacích ve vybraných lokalitách. Tyto karty zatím ale budou vydávány jen opatrně, v omezených územích a na kratší období. Cílem je nejprve zjistit, nakolik by mohly omezit dostatek místa pro abonenty a rezidenty.

Parkovat zadarmo poblíž historického jádra Českého Krumlova, se dá dnes – při troše štěstí – prakticky už jen na Chvalšinské silnici, která je státní. Ale i tam bylo v minulosti z iniciativy města parkování omezeno. Nyní je možné jen na jedné straně silnice.

„Byla to snaha o zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce a při vyjíždění z vedlejších komunikací, nikoli cíl donutit motoristy k parkování na placených parkovištích. Už to tam začínalo být z hlediska bezpečnosti neúnosné," vysvětluje Dalibor Carda.

Autor: Jan Houska