Povodí Vltavy totiž vloží do roku 2012 více než dvě miliardy korun ze státního rozpočtu na protipovodňová opatření. Peníze půjdou například na úpravu koryta říčky Polečnice.

e městě se zároveň plánuje prohloubení koryta řeky Vltavy a Povodí by také chtělo zvýšit nejvyšší možnou kótu hladiny Lipna o čtyřicet centimetrů na dobu maximálně sto dvacet hodin. Plánované zvýšení krizové úrovně hladiny Lipenské přehrady by se však dotklo bezpečnostních předpisů pro čistírnu odpadních vod v Černé v Pošumaví a železniční trať České Budějovice – Volary.

Povodí Vltavy počítá i s tím, že na některých akcích se budou podílet i města nebo obce.

Mnohá opatření v kraji jsou už přitom hotova.

„V regionu jsme plánovali sto čtyřicet devět akcí na odstranění povodňových škod, téměř všechny jsou ukončeny,“ sdělil Petr Kubala z Povodí Vltavy k akcím, které souvisely převážně s povodněmi v roce 2002.

Pro nejbližší dobu připravilo povodí celkem sedmnáct projektů revitalizace vodních toků, které se chystá spoutat například regulacemi nebo novými jezy.

Investice za sedm set milionů korun vloží Povodí Vltavy hlavně do protipovodňových opatření.

 

Vltava

Celkem 161 milionů korun si má vyžádat úprava koryta Vltavy v Českých Budějovicích.

„Zaplavení města v roce dva tisíce dva bylo mimo jiné způsobeno nedostatečnými průtočnými parametry koryta Vltavy,“ řekl k plánům povodí v krajském městě technický ředitel společnosti Karel Mach.

Do koryta řeky se zakousnou už letos bagry a jejich lžíce prohloubí dno až o 130 centimetrů. To má napomoci i splavnění řeky, které se plánuje v budoucnosti od Prahy až do Českých Budějovic.

„O metr by bylo prohloubeno koryto tak jako tak. Kvůli samotné plavbě se jedná o dvacet až třicet centimetrů,“ uvedli včera zástupci Povodí Vltavy ke změnám řeky. Pokles hladiny by se však neměl projevit, protože její výšku ovlivňuje podle lidí z povodí hlavně jez v Českém Vrbném.

„Akce není technicky složitá, ale jde o přemístění velkého množství hmoty, které bude nutné provést,“ komentoval Mach práce, které mají začít na 239,5 kilometru řeky, tedy zhruba u Dlouhého mostu a směřovat dál po proudu.

V letech 2009/2010 má získat plavební komoru jez v Českém Vrbném.

V krajském městě se počítá s úpravou koryta Vltavy zhruba v délce šest kilometrů. Práce začnou nedaleko Dlouhého mostu a budou postupovat dolů po proudu. Stavební povolení už má povodí v kapse a na ministerstvu zemědělství již leží žádost o vypsání veřejné zakázky.

Jak už jsme včera informovali, větší ochranu před povodněmi slibují vodohospodáři i Českému Krumlovu, kde má dojít k prohloubení dna řeky v některých místech téměř o jeden metr.

Spolu s odbagrováním náplavových usazenin zmizí z koryta řeky i některé ostrůvky.

Malše

Protipovodňová opatření se nyní provádějí například na vodním díle Římov.

Na koruně hráze se nyní buduje celistvý vlnolam, který má v případě mimořádné situace zabránit přelivu hráze, která je pouze sypaná a podobné nebezpečí by pro ni bylo smrtelné.

Vylepšení se týká i bezpečnostního skluzu, kterému se má zvýšit boční zeď, aby se v extrémních situacích nepřelévala. V současnosti odvádí vodu v případě mimořádného průtoku bezpečnostní přeliv na pravé straně hráze. V letošním roce bude vynaloženo na vodním díle Římov přes dvanáct milionů korun.

Lužnice

Rekonstrukce hráze Nové řeky a rozdělovací objekt Novořecké splavy si celkem vyžádají přes 170 milionů korun.

Na zpevnění hráze pro vodáky známé Nové řeky už se pracuje. Vylepšení jezu, který rozděluje průtok vody mezi Novou řeku a Lužnici, se připravuje.
„Cílem je zlepšit možnosti opatření při povodních,“ vysvětlil ředitel závodu Horní Vltava Zdeněk Zítek. Jez by se měl v budoucnu dostat do větší výšky a opatření by přispělo k protipovodňové ochraně Tábora a Veselí nad Lužnicí.