To jsou hlavní problémy Českého Krumlova, které vykrystalizovaly ze setkání obyvatel v kině a veřejného projednávání nového strategického plánu rozvoje města.

Kdo si v pátek a sobotu myslel, že jde do kina jenom poslouchat a kritizovat práci vedení města, tak se pořádně spletl.

Zájemci o dění v Českém Krumlově se v kině sešli na pozvání radnice v rámci projektu a kampaně Krumlov sobě. Konečným cílem je vytvořit strategický plán rozvoje města, ale takový plán, který bude vycházet ze skutečných potřeb a přání jeho občanů.

V kině se pak odehrávalo něco, co okresní město doposud nezažilo. Příchozí vytvořili skupiny, které se sesedly nad plány města a pustily se do práce. Konstruktivní práci všech vedl a moderoval zkušený tým architekta Petra Klápštěho.

„V první řadě si musíme říci, jak to je ve městě dneska," zahájil Petr Klápště. „Kde vidíme problémy a pozitiva, na kterých se dá stavět. Také ale která musíme ochránit, když něco měníme."

Petr Klápště pokračoval: „Pak je třeba se také zamyslet a zadívat se do dálky, co z těch jevů, které nás netěší, změnit a jak to udělat. A jaké by mělo být město, ve kterém bychom chtěli žít."

To už však skupiny měly k dispozici dlouhé seznamy podnětů a připomínek, které ještě před setkáním zaslali občané formou e-mailu, dotazníku nebo které umístili na webovou aplikaci projektu. A to nejenom negativa, ale také pozitiva Českého Krumlova.

V pátek se do společné práce v kině zapojilo na 130 občanů, v sobotu zhruba polovina.
„Nakonec jsem měl z té akce dobrý pocit," podělil se o své dojmy sedmatřicetiletý Alexander Ljeders, který sice pochází z Brazílie, ale v Českém Krumlově žije zhruba deset let. „Zpočátku jsem přicházel s nedůvěrou, ale na konci jsem měl pocit, že demokracie existuje, občan může být aktivní a radnice ho chce poslouchat. Bylo to dobré a teď jsem zvědavý, jak to bude pokračovat. Uvidíme."

S tím souhlasí místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann: „Pracovní skupina architekta Klápštěho se teď bude probírat horou popsaných papírů a náměty dá dohromady tak, aby nezapadly. Konečnou podobu zveřejní."

Z toho vzejdou zhruba tři nebo čtyři hlavní okruhy problémů, které občany Krumlova trápí. Pravděpodobně ty, které zazněly již na začátku. S nimi bude dál pracovat tým asi 25 lidí sestavený z některých účastníků přítomných v kině, dále expertů, politiků a úředníků. Výsledek své práce, z něhož pak bude vycházet strategický plán, pracovní tým předloží ke schválení zastupitelstvu. „O všem, i dalším postupu projektu, budeme veřejnost informovat," ujistil Josef Hermann.