Zastupitelstvo města minulý čtvrtek schválilo poskytnutí investičního příspěvku Českým drahám na pořízení mobilní hydraulické plošiny pro handicapované občany. Částkou 80 tisíc korun tak město přispěje k její instalaci na železničním nádraží.
„Návrh sám za sebe podporuji, nicméně ho považuji za nemravný,“ okomentoval jednání zastupitel Petr Šandera. „Správný postup by byl, že by město v zájmu svých občanů požadovalo na Českých drahách, pro které je obsluha železniční stanice v našem městě jistá forma podnikání, byť ve státním hávu, aby toto zajistily ve své režii, která je nemalá.“
Celková výše ceny plošiny je zhruba 240 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že pořízení takového přístroje neumožňuje žádný dotační titul v republice, využilo vedení města zkušenosti z Domažlic. Pro nákup plošiny se tam spojily tři subjekty se stejnou finanční částkou, tedy město Domažlice, České dráhy a nadace Charty 77 – Konto bariéry, shodně po 80 tisíci korunách.
„České dráhy chtějí tímto způsobem v tomto roce přes Konto bariéry instalovat pět plošin. Samy dráhy nám nabídly, abychom spolufinancovali tuto plošinu s ohledem na to, že pořádáme různé akce pro handicapované. V tom případě proběhne instalace ještě letos. V opačném případě by na nás došla řada v pořadníku až v roce 2014. Je tedy na zvážení, zdali podíl jedné třetiny financování versus čas,“ upřesnil starosta města Luboš Jedlička
Plošina pro handicapované se bude využívat jak pro běžný provoz, tak i během větších akcí jako je například Den s handicapem - Den bez bariér. Jeho smyslem je alespoň na jeden den či jeden víkend zpřístupnit Český Krumlov a jeho vybrané kulturní památky návštěvníkům se zdravotním postižením za pomoci asistentů a provizorních nájezdů.
Nadaci Charty 77 založil v roce 1978 František Janouch ve Stockholmu, od února 1990 je registrována v České republice.