Při novém roce začíná také další období nových grantových a dotačních titulů. Možnosti získání dotace se nyní otevírá i pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu.

 

Granty pro region

„Je to v podstatě první a dlouho očekávaná příležitost získání finanční podpory ve druhém programovacím období 2007 až 2013 pro firmy působící v tomto oboru,“ přiblížila možnost Zdenka Doleželová, ředitelka Oblastní hospodářské komory v Českém Krumlově. Jedná se o program, který vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad výzvy z Jihočeského a z Plzeňského kraje. „Žádost může předložit malý a střední podnik s maximálním počtem 250 zaměstnanců v oblasti rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, revitalizace památek a využití kulturního dědictví a rozvoje služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu,“ konstatovala včera Doleželová.

Celková částka, která bude v rámci těchto výzev rozdělena žadatelům, přesáhne jeden milion šest set tisíc korun. Dotace by měla pokrýt 46 až 56 procent výdajů firmy na daný projekt. Více údajů poskytne zájemcům českokrumlovská hospodářská komora.

„Snažíme se grantová schémata a pobídky pochopitelně vyhledávat,“ konstatoval k věci Martin Hák z Vydavatelství MCU. „V loňském roce jsme žádali o tři granty a dokonce jsme je jako firma všechny získali.“ Snaha tedy přinesla ovoce.

V rámci zmiňovaných grantů v cestovním ruchu by měly být podpořeny například výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit, sportovně rekreační a kulturní vybavenosti pro cestovní ruch. Dále pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů nebo úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných území.

 

Granty všeobecně

Ovšem i získávání grantů přináší různá úskalí. Podle všeobecných zkušeností podnikatelů bývají granty vypisované často na poslední chvíli a na zpracování projektů bývá málo času. Někdy, zvláště v napojení na Evropskou unii, pak bývají spojeny s neúměrnou administrativou. To přinášelo často i rezignaci firem na menší grantové částky.

„V naší republice se toto už začíná naštěstí měnit k lepšímu a ústup z papírování už je znát,“ uvedl Martin Hák.