Úpravy na říčce Polečnici začínají. Náklady na protipovodňová opatření se tady budou pohybovat kolem 95 milionů a zasáhnou zhruba 2,5 kilometru toku.
Akci bude financovat Povodí Vltavy a náklady na úpravy ploch kolem řeky ponese město Český Krumlov, přesněji Českokrumlovský rozvojový fond.
„Vlastní stavba bude financována ze státního programu Ministerstva zemědělství nazvaného Podpora prevence před povodněmi a také z úvěru evropské investiční banky,“ vyjádřil se technický ředitel státního podniku Povodí Vltavy Karel Mach.

Opatření se týkají i přesunu památkově chráněného kamenného mostu, který komplikuje vyšší průtok vody, z prostoru na Chvalšinské na jiné, vhodnější místo. Jak už jsme informovali dříve, jedním z prvních návrhů byl přesun do Jelení zahrady.

„Jedná se o území, kde se ještě počátkem 17. století nacházel zámecký rybník, od 30. let 20. století zde byly zahrádky,“ přiblížila mluvčí radnice Jitka Augustinová. Území bylo poničeno povodní v roce 2002 natolik, že zahrádky tady byly zrušeny. Nyní se zpracovává urbanistická studie, jejímž cílem je vytvoření druhého městského parku.

Další lokalitou, do které by bylo přemístění mostku logické a prospěšné, je místo pod Kájovem, přesněji Petráškův dvůr. Tady by mohl mostek z Chvalšinské nahradit historický klenutý most propadlý při povodních v roce 2002. Ten je do dnešního dne stále v ruinách.

Po restaurování a doplnění popisu své historie by přemístěný mostek mohl být dobře přístupný veřejnosti, která by ocenila dochované části původních klenutých oblouků a středního pilíře.

Město o konečném řešení tohoto přesunu stále jedná s Ministerstvem kultury.

Povodí Vltavy už podalo na českokrumlovském stavebním odboru návrh na zahájení územního řízení.