Pracuje se v prostoru mostu u areálu bývalého ČSAD a u nového a starého mostu těsně u Jelení zahrady. „Údržbu provádíme podle potřeby a k zachování potřebného průtoku a profilu dna,“ uvedl včera Štěpán Vlček z Ředitelství silnic a dálnic. Koryta řek a potoků pod silničními mosty totiž náleží do správy tohoto podniku.

Jedná se zpravidla o odstranění naplaveného materiálu, zásadnější změny tvaru dna ovšem nejsou na programu. „My si například pod starým mostem nemůžeme dovolit spádově nic měnit, protože staré mosty a technologie jejich zakládání byly založené převážně na dřevěných konstrukcích,“ uvedl včera Miroslav Procházka z Povodí Vltavy. Jakkoliv může tato informace znít neuvěřitelně, je tomu tak. Podkladem pro stavbu těchto historických mostů býval rošt z masivních trámů a dubové piloty.

Teprve na nich se poté zahajovala stavba mostu jako takového. Řešení to bývalo účelné a praktické, především jako základ mostu a zpevnění dna při posunu zeminy, písku a kamení za většího průtoku řeky.

Více čtěte v dnešním (čtvrtek 30. srpna) vydání Českokrumlovského deníku.