Aktuální jsou zde přípravné fáze. Někteří obyvatelé by přivítali, kdyby obnova mostu přinesla také cyklostezku. „Počítá se při rekonstrukci tohoto mostu s pruhem pro cyklisty?“ reflektoval také tyto názory svým dotazem na posledním zastupitelstvu Pavel Hausdorf. „Projekt nic takového neřeší. Cyklostezka na mostě by sama o sobě ani neměla smysl, když nemá návaznost před a za mostem,“ vysvětlil situaci vicehejtman Jan Schinko.
V současnosti se na mostě pracuje na jednom chodníku a v těsné blízkosti vyrostla provizorní konstrukce spojující oba vltavské břehy. Po vyústění do ulice Pod Kamenem bude sloužit po dobu rekonstrukčních prací pro vedení provozu v jednom směru. Ten druhý odbaví Porákův most, když dělníci si vezmou do parády jeho druhou polovinu. Po nezbytném čase se pruhy a směry vymění.