Kolem stavby je podle nich řada otazníků. Výkopové práce v centru vsi začaly na počátku srpna, i když měly odstartovat o měsíc dřív, ale do dnešního dne se příliš nepohnuly vpřed. Pořešínští mají dojem, že kolem stavby panují zmatky a zdá se jim, že ti, co kanál budují, bezradně přešlapují na místě.

Co se děje?

„Já sice bydlím za kopcem, ale od lidí slyším, že tu prý pracovníci firmy dělají hodně málo, často tu nejsou celý den,“ řekl například Václav Holemý z jedné z pořešínských samot. „Prý snad nemají mapy, takže pořádně nevědí, kudy vede stará kanalizace,“ podotkla Eliška Mikešová. „Dělají pomalu, i když tu kupodivu byli i dnes, ačkoliv je sobota,“ řekl starousedlík, který nechce zveřejnit své jméno.

„Vždy se sejde delegace nad výkopem a pak se zase nic neděje. Město neví, kudy trubky v zemi vedou, ale místních se nezeptají.“ Pořešínští nevědí na čem jsou, a tak vznikají dohady a obavy. A to i ohledně toho, kdo si bude muset udělat ke kanalizaci přípojku a kdo ji zaplatí.

Městu Kaplice se totiž podařilo získat dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to ve výši 4 847 665 korun na obnovu vodovodu a kanalizace v Pořešíně. Zbytek nákladů do výše téměř osmi milionů korun doplatí samo město.

„Účelem stavby je odvod splašků a dešťových vod do čistírny odpadních vod a zásobování osady pitnou vodou. Stavební práce na projektu mají skončit do 14. listopadu,“ sdělila Ivana Putzerová z kaplického městského odboru správa majetku. „Čističku už Pořešín má, původní kanalizační stoka z betonových a kameninových trub bude rekonstruována. Na ni naváže nově vybudovaná stoka v délce 445 metrů, která bude řešit odkanalizování nové zástavby.“

„O dotaci na tuto akci město žádá už čtyři až pět let. Nyní jsme dostali dotaci na první polovinu, která se dělá teď. A už máme podanou žádost o dotaci na druhou polovinu, která bude následovat,“ řekl místostarosta Kaplice Josef Kaloš. Podle jeho slov práce zbrzdily například dopravní komplikace, které způsobilo uzavření silnice ve vsi.

V souvislosti se stavbou kanalizace v Pořešíně bylo nutné umožnit přístup zemědělcům na jejich pozemky a dopravu autobusem. Nebo se vyrovnat se skutečností, že ve výkopu před pár dny náhle začal vyvěrat nový pramen, takže k nemalému úžasu obyvatel Pořešína dělníci museli vytrhat trubky, které už položili. „Bylo nutné pramen zlikvidovat a výkop odvodnit a pak znovu trubky položit,“ vysvětlil Josef Kaloš.

Lidé se rovněž ptají, proč se k novým rodinným domkům jednoduše neprotáhne stará kanalizace, ale povede se k nim obloukem nová větev, která bude napojená na starou. „Stará kanalizace, ke které mají lidé přípojky se ponechá, aby si ti, kdo jsou tam napojeni, nemuseli dělat nové přípojky. Ta stará kanalizace se napojí do kanalizace nové. Starou kanalizaci není možné protáhnout k nové zástavbě, protože nám to nedovolili majitelé pozemků, přes které by vedla. Nesouhlasili s prodejem pozemků ani s věcným břemenem,“ vysvětloval místostarosta. Tu novou tedy povedou po cestě, která patří městu.
Na kanalizaci se budou muset připojit všechny objekty ve vsi, to znamená, že lidé budou muset zrušit septiky a žumpy, aby vše šlo do čistírny odpadních vod a tím pádem bylo vše v pořádku vůči vodnímu dílu Římov. „Lidé se ale budou muset na kanalizaci napojit na své vlastní náklady. A z toho mají strach,“ řekl Josef Kaloš. „Na tento fakt budou ještě písemně upozorněni městským úřadem a uskuteční se další kolo řízení.“

Nyní se pracuje na spodní části, pak bude následovat budování nové kanalizace vzhůru k nové bytové zástavbě. Tam se rýsuje další problém. V cestě stavebníkům stojí statné duby, které zřejmě bude nutné porazit. Nyní se čeká na povolení. Do čistírny odpadních vod šla doposud jenom minimální část odpadních vod, ale čistička má kapacitu pro celý Pořešín a tu je třeba využít. „Starou kanalizaci není třeba vyměnit za novou i když nemá od sebe oddělené vody splaškové a vody dešťové. Pořád je kvalitní a vyhovující. Ani nová kanalizace nebude podvojná, nebude tedy také tyto vody oddělovat. Ale čistička si s tím poradí,“ je přesvědčen Josef Kaloš.