„Je to hezký přínos po třiceti letech zanedbání,“ řekl kastelán Pavel Slavko. Přes zimu bude vznikat projekt na úpravu interiéru. Je možné, že v objektu bude informační centrum Správy Chráněné krajinné oblasti Blanský les.

„S pracovníky Správy CHKO Blanský les průběžně o využití Prachárny jednáme,“ uvedl kastelán. „Bylo by to jakési infocentrum s prezentací plánů a zajímavostí. Myslím, že se jedná o velmi příjemný projekt,“ přiblížil. Podle jeho slov tam v žádném případě nevznikne provozovna nabízející občerstvení.