„Získali jsme peníze z programu Ochrany architektonického dědictví. Novou fasádu tedy bude mít jedna stavbička na prvním nádvoří, poté jedna na druhém, Prachárna, kde se pustíme i do střechy, a práce začnou také na horním hradě, kde uděláme východní fasádu,“ řekl kastelán Pavel Slavko.
Dohromady zámek na opravy získal 12 milionů korun.

„Musíme zacelit nejvíce devastující partie celého areálu,“ dodal kastelán.

Na objektu Prachárny jsou stále k vidění nevítané graffiti, kterými zámek „vylepšil“ minulý rok pořád ještě neznámý sprejer. Ty konečně také během prací zmizí.