Vylepšující úpravy přechodů pro chodce v těsné blízkosti nemocnice se v dohledné době dočkají reálné podoby. Situací už se zabývala jak dopravní komise města, tak i dvě jednání zastupitelstva. Oba přechody vedou přes silnici, která je ve svahu a která dělá některým neukázněným řidičům problémy s dodržením maximální povolené padesátky.

Černý humor, který zazněl z fóra na jednom ze zastupitelstev, a sice, že „by to v případě problému nebylo alespoň do nemocnice tak daleko,“ sice může někoho rozesmát, nicméně realita je jiná. Zvláště pro lidi starší či s omezenou pohyblivostí. „Na horním přechodu chceme instalovat výstražné blikací světlo se značkou upozorňující na přechod pro chodce,“ uvedl včera Miroslav Hála z odboru dopravy. V současné době probíhají jednání mezi městem a nemocnicí o možnosti napojení přívodu elektrického proudu a pokud všechna připomínková řízení dopadnou kladně a bez průtahů, měly by úpravy horního přechodu u vchodu do nemocnice proběhnout během srpna.

„Spodní přechod pro chodce u benzinové pumpy bude rozdělený na dvě části s dělícím ostrůvkem uprostřed s označením přikázaného směru jízdy,“ dodal Hála. Chodci na něm budou podle něj chráněni i fyzickou zábranou, s největší pravděpodobností betonovými citybloky. Dalším, který čeká na bezpečnostní úpravy, je přechod pro chodce na Chvalšinské u sportovní haly. Ten je během sezony hojně využívaný především turisty přecházejícími z autobusového parkoviště mezi halou a bazénem.

Podle sdělení radnice je vylepšení a zabezpečení přechodu už vyprojektované a připravené, ale zatím ještě ne zcela pravděpodobné. „V tomto případě musí říct konečné slovo rada města, zdali na tuto investici, která činí asi pět set padesát tisíc přistoupí,“ připomněl včera Lumír Luštický z městského odboru investic a památkové péče. Problém je totiž v tom, že by to byla investice města na cizím majetku, protože silnice I/39, na které přechod leží, patří státu. Její správce Ředitelství silnic a dálnic dosud takovým úpravám na území měst a obcí dával zelenou, ovšem za předpoklady, že si to subjekty zaplatí samy.