Na programu bude kromě přednášky o uplatnění zdravotně postižených osob na trhu práce i praktická ukázka kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené.