Tajemník obecního úřadu Martin Řepa uvedl, že o výběru definitivního návrhu se rozhodne během příštích dvou měsíců. „Chceme návrhy znaků vyvěsit na internetových stránkách i v obci a vyhlásit veřejnou diskuzi, aby si obyvatelé sami řekli, který z návrhů se jim nejvíce líbí,“ upřesnil Řepa.

Při tvorbě nového znaku obce Jan Tejkal vyšel námětově z rychtářské pečeti Přední Výtoně a farní pečeti Zadní Výtoně. „Pečeť Přední Výtoně a její vazbu ke Krumlovsku může ve znaku obce zastoupit heraldická figura rožmberské červené růže, zatímco na pečeť Zadní Výtoně lze heraldicky navázat buď figurou mnišské kápě se zvonem, nebo volněji figurou havrana s bochníkem chleba v zobáku jakožto jednoho z atributů svatého Pavla Poustevníka, hlavního patrona řádu eremitů,“ přiblížil včera dva ze svých návrhů Jan Tejkal.

Celkem jich předal obci 18 v různých barvách a provedeních. Kromě pečetěmi inspirovaných figur je podle něj možné zařadit do návrhu znaku také zelenou růži, která připomíná domnělý erb zakladatele Vítkova hrádku, Vítka z Načerace, věž s cimbuřím, které představují symbol Vítkova hrádku, symbol smrku jako heraldickou zkratku lesa a další.

První písemně doložený název dnešní Přední Výtoně zněl Heuraffl a v němčině je tento název používán dodnes a znamená lesní chýše. V těchto místech totiž pravděpodobně od roku 1357 sídlil v naprosté odloučenosti od ostatního světa poustevnický řád svatého Pavla. Z toho vycházely i první návrhy znaků, které si obec nechala zhotovit před několika lety. Tehdejší heraldik ale se svými návrhy neuspěl. Obec se nyní rozhodla zadat si vytvoření znaku podruhé.