Hlavním problémem Českého Krumlova je podle Tomáše Zunta z Informačního centra občanského sektoru právě nedostatek sociálních služeb. „Především terénních služeb, tedy situací, kdy sociální pracovníci chodí za lidmi přímo domů,“ nastínil včera Zunt.

„To by se mělo týkat i pečovatelské služby pro seniory, ale i její propojení už s fungující asistenční službou. Zároveň bude nejspíše nutné uvažovat o stavbě domova pro seniory, kteří už nemohou využít ani tyto terénní služby.“ Takový domov důchodců v Českém Krumlově doposud neexistuje.

Dalšími oblastmi komunitního plánu jsou prevence sociálně patologických jevů, etnické menšiny, oblast zdravotně postižených občanů a také i oblast řešení krizových situací některých občanů.

K diskusi nad návrhem a k připomínkování plánu je připraveno veřejné setkání členů jednotlivých skupin komunitního plánování s uživateli a veřejností.
„Na tomto setkání mohou zájemci získat všechny potřebné informace, mohou vznést konkrétní připomínky či návrhy,“ doplnila mluvčí radnice Jitka Augustinová s tím, že setkání je naplánováno na čtvrtek 8. ledna.

Své připomínky mohou občané města k plánu dodávat ještě do 16. ledna. „Návrh komunitního plánu je k dispozici na internetových stránkách města. Pro zájemce, kteří nemají přístup k internetu, jsou připraveny výtisky návrhu na městském úřadě,“ doplnila včera Augustinová.