Ta se mohou ucházet o příspěvky z celkové částky téměř 800 000 korun.

Mateřská centra mohou získat prostředky na projekty vytvářející zázemí a prostor, kde by mohly rodiny s dětmi smysluplně trávit volný čas a získávat nové podněty pro svou seberealizaci.

Podporovány také budou projekty zaměřené na integraci handicapovaných dětí nebo dětí cizinců a jejich rodin.

Maximální výše podpory pro jeden projekt je 70 000 Kč.

Žádosti o grant mohou organizace zasílat do 22. září 2008. Kontaktní osoba: Jana Kudělová, tel.: 233 113 370, jana.kudelova@nadacevia.cz.