Horní Rakousy uspořádaly v roce 2004 přeshraniční zemskou výstavu s Bavorskem. Ta se setkala s obrovským úspěchem a návštěvností, která přesáhla 300 tisíc lidí. Rok 2005 pak přinesl takzvaný Rok Adalberta Stiftera, tedy hornorakouské oslavy tohoto šumavského spisovatele, které ovšem už v tomto roce vydatně zasáhly i náš region.
K myšlence společné zemské výstavy mezi Rakouskem a naší republikou už zbýval pouhý krok. V těchto dnech nabývá na konkrétní podobě, a i když je tato akce naplánována na rok 2013, s její realizací se už začíná nyní.
„Výstava je pořádána především hornorakouskou vládou, respektive spolkovou zemí Horní Rakousy,“ přiblížilamístostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová. „Jejím logickým partnerem při jednání o výstavě je naše jihočeská vláda, tedy krajský úřad.“ Jednání o budoucnosti výstavy už probíhají a prozatímním výstupem z nich je nutnost uskutečnění dalších kroků především na naší, české straně. „My se tady musíme především dohodnout, jaké kdo bude hrát role při přípravě výstavy,“ konstatovala Zikmundová. „Vítali bychom, aby krajský úřad převzal roli koordinátora, hlavního organizátora, zastřešil tyto činnosti pod sebe a postavil se k věci čelem, co se politické reprezentace týče, ale také v oblasti finančních prostředků,“ vyjmenovala místostarostka.

Více v dnešním (čtvrtek 28. června) vydání Českokrumlovského deníku.