Několikaměsíční dialog uvnitř vedení města začíná nabývat konkrétních obrysů a chystaná reorganizace městského úřadu postoupila o krok dál.
„Nová organizační struktura nebude jen o tom, že musíme ušetřit a zrušíme pár míst, aby to celé mělo nějaký efekt,“ zdůraznil včera starosta Luboš Jedlička. Ovšem určité šetření finančních prostředků probíhá. Českokrumlovské městské policie, obecně prospěšných společností města a také i městského úřadu se týká výší zhruba deseti procent. Rozpočet mzdových prostředků městského úřadu na rok 2007 byl schválen ve výši 35,335 milionu korun. Určitá úspora může proběhnout také na postu uvolněných zástupců města, konkrétně při zrušení místa druhého místostarosty. To je ovšem stále v jednání.
Rada města postupně předávala tajemníkovi své připomínky, který je postupně zapracovával do důvodové zprávy. Ta ve výsledné podobě zahrnuje jak rozbor pracovních míst, která se budou nejen rušit, ale i pozic, které se budou vytvářet.

Vice ve středečním (6. 6. 2007) vydání Českokrumlovského deníku.